fbpx

Dit is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat deze overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau eindigt als de opdrachtgever de terbeschikkingstelling beëindigt. Dus: einde opdracht is einde uitzendovereenkomst. Ziekte betekent ook einde uitzendovereenkomst.

Terbeschikkingstelling
De (periode van) tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever.

Een uitzendbeding mag alleen worden opgenomen in fase A of fase 1-2. In de CAO voor Uitzendkrachten is er in deze fasen standaard een uitzendbeding van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding wordt ook wel een detacheringsovereenkomst genoemd.

Meer informatie lees je op www.sncu.nl

(bron: https://www.sncu.nl/vraag-en-antwoord/wat-is-een-uitzendbeding/)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *